Ter adoptie

Zoals vermeld in onze werking, besteden wij vooral aandacht aan de keuze van het dier en zijn of haar gemoedstoestand en noden. Dit houdt in dat de potentiële eigenaar niet kan afgaan op ras, kleur of andere kenmerken van het dier. Voor ons is het belangrijk dat er wordt gekeken naar de klik tussen het dier en de eigenaar zodanig dat dit een succesverhaal wordt waar beide partijen zich goed bij voelen.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de diersoort dat je wilt en welke grootte je al dan niet kan plaatsen. 

Momenteel gebeurt dit bij de eventuele toekomstige eigenaar. Indien er een klik wordt bevonden met het volledige gezin en de reeds aanwezige dieren, kan in overleg geregeld worden dat het dier bij jullie komt logeren voor een proefperiode van 5 dagen.

Na deze periode wordt bij adoptie een adoptiecontract in tweevoud door beide partijen getekend.

Voor verdere opvolging wordt er jaarlijks een bezoek of telefoontje gepland.

De adoptiebijdrage dient om het volgende dier in orde te brengen met chip, castratie/sterilisatie, paspoort, inentingen, eventuele heelkundige ingrepen en voeding.