Steun ons om dieren een stem te geven

1: Trooper

Je kan ons steunen zonder enige moeite, doe uw online aankoop via deze link

Dit platform vraagt hier geen extra kosten voor maar staat steeds een percentage af aan een vestiging (vereniging) naar keuze. Het percentage dat wordt doorgestort is afhankelijk van uw aankoopbedrag. 

2: Spullen 

Aangezien we met een asiel gestart zijn, zijn spullen steeds van harte welkom om onze dieren met open armen te ontvangen. Hebt u hondenspeeltjes, manden of voeding dat u kan missen? Deze geven we met plezier een tweede leven!

Dit alles is steeds welkom in ons asiel te Waregem na telefonisch afspraak

0484 523 895.

3: Buddy Bites

Help jij ons dierenopvangcentrum?

Ons dierenopvangcentrum steunen was nog nooit zo makkelijk! Bestel nu kwalitatieve hondenvoeding op maat van jouw hond bij BuddyBites en gebruik onze kortingscode. Zo geniet jij van 50% korting en krijgen wij een donatie van €30.

Jij hoeft alleen het profiel van jouw hond in te vullen op de website en de kortingscode BEHAPPYDOG58326 te gebruiken. 

https://app.buddybites.be/nl/step-zero

De donaties worden integraal gebruikt om de dieren een zo goed mogelijke zorg te bieden!    

4:Een goed doel opnemen in u    testament

1) Akte opstellen bij Notaris

De eerste mogelijkheid bestaat erin het testament onder vorm van een akte op te stellen bij een notaris.

2) Eigenhandig geschreven testament

De tweede mogelijkheid is een eigenhandig geschreven testament op te stellen, zonder doorhalingen of verbeteringen. Hiervoor zijn geen getuigen vereist en moet gedagtekend en ondertekend zijn. Wilt u zekerheid dat alles zal uitgevoerd worden zoals door u werd bepaald dan is het raadzaam dit testament aan een notaris af te geven, die het zal laten registreren.
Indien u dit niet wilt, maar wenst u wel de zekerheid dat uw laatste wil uitgevoerd gaat worden, is het mogelijk dat u ons een kopie laat toekomen.
Ziehier een voorbeeld:
Dit is mijn testament. Ondergetekende....................(naam, voornamen, datum en plaats van geboorte, woonplaats) vermaak aan de vzw dierenopvangcentrum VZW  Be Happy Dog  met maatschappelijke zetel in de Nachtengalenlaan 7, 8531 Hulste, de som van ..............euro (of de goederen hieronder aangeduid), vrij van alle successie- of andere rechten.
Andere mogelijkheid
Ik wens dat de terreinen, hieronder aangeduid, toevertrouwd worden aan en beheerd worden door dezelfde vereniging. Opgesteld te...............op............(datum voluit in letters)

Het spreekt voor zich dat de legataris zijn beslissing kan handhaven of zijn testament kan veranderen door middel van een eigenhandig geschreven brief. Mocht u nog aanvullende vragen dan kunt natuurlijk ook ten allen tijde contact opnemen met uw notaris of met onze medewerker Kint Veronique.